Aanpassingen / Errata na verschijnen 3e druk


Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 7

 • Practicum 7.4 - deel 7.4.2 "Sha1sum" stap 22 t/m 27 blz. 140 - Aangepaste versie:
  22. Ga vervolgens naar http://gpg4win.org/
  23. Download "Gpg4win" en sla het bestand op in je werkfolder. (laat de webpagina open staan)
  24. Deze softwareproducent publiceert bij elk product iij de bijbehorende hashwaarde. Open een Opdrachtprompt en navigeer naar je werkfolder.
  25. Bereken de hashwaarde van gpg4win-X.X.X.exe (gpg4win-2.2.0.exe in dit voorbeeld) door in de Opdrachtprompt het volgende commando te geven:
  sha1sum gpg4win-2.2.0.exe
  26. De hashwaarde is gegenereerd, noteer deze in het 'Werkblad Hashwaarde.doc'.
  27. Ga terug naar de openstaande webpagina van "Gpg4win" en noteer daar de hashwaarde in het 'Werkblad Hashwaarde.doc'.

Hoofdstuk 8

 • Blz. 181 - Het vierder woord in de cursief gedrukte tekst 'svg' staat er teveel.

Hoofdstuk 9

 • Practicum 9.5 - deel 9.5.1 "OpenPGP - De basis"  blz. 199 t/m 201 - Aangepaste versie:
  0. Er wordt gebruik gemaakt van gpg4win in plaats van GnuPG
  2. Open je webbrowser en ga naar http://gpg4win.org/
  3. Download hier gpg4win.
  4. Installeer gpg4win met de standaardopties.
  5. Navigeer met je webbrowser naar http://winpt.wald.intevation.org/download.html
 • Practicum 9.5 - deel 9.5.2 "OpenPGP - Key signing"  blz. 201 - Aangepaste versie:
  17. Het Key Manager scherm opent zich (figuur 9-9). Selecteer jouw eigen sleutelpaarcertificaat en klik achtereenvolgens op Key -> Export…

Hoofdstuk 12

 • Practicum 12.4 - deel 12.4.2 "Blowfish Advanced" stap 12 t/m 16 blz. 320 Aangepaste versie:
  13. Download "Blowfish Advanced CS".
  14 en 15 komen te vervallen.
  16. Voer de installatie uit met standaard instellingen.
 • Practicum 12.7 - deel 12.7.1 "Versleutelde virtuele disk maken" stap 6 blz. 328 - Aangepaste installatie voor Windows 7 64-bit:
  4. Deze stap komt te vervallen, de hashwaardes worden niet meer gepubliceerd door FreeOTFE
  6. Bij het installeren van FreeOTFE op een Windows 7 – 64bit systeem kan men de foutmelding "installation unable to complete installing all of the FreeOTFE drivers..." kijgen, dit heeft te maken met de digitale handtekening van deze drivers. Wanneer je dit practicum op een Windows 7 -64 bit systeem doet:
  Open de commandprompt (met Admin-rechten) en voer het volgend commando in: bcdedit.exe /set TESTSIGNING ON
  Start vervolgens de pc opnieuw op. Rechts onderaan verschijnt de tekst dat je nu in de testmodus werkt en bijgevolg Windows niet gaat controleren op digitale handtekeningen.

Hoofdstuk 13

 • Practicum 13.4 - deel 13.4.3 "Bestanden verwijderen met Eraser" blz. 381 - stap 48 t/m 50 komen te vervallen.

Hoofdstuk 14

 • Practicum 14.4 - deel 14.4.3 "Sygate Personal Firewall"  van het practicum komt te vervallen - blz. 407 t/m 410
 • Practicum 14.4 - deel 14.4.4 "Windows Firewall with Advanced Security"  stap 52  blz. 412 - tekst moet zijn:
  Vink bij Local IP address de optie Any IP address aan.
  Vink bij Remote IP address de optie These IP addresses aan, en vul hier het IP adres in van het aanvalswerkstation.
  Stap 58 blz. 413 - tekst moet zijn:
  Maak tot slot een regel die ervoor zorgt dat Skype verkeer is toegestaan. Plaats screendumps van de instellingen in het 'Werkblad Firewall/doc'.
 • Practicum 14.7 - deel 14.7.1 "VPN-server installeren" stap 31 komt te vervallen - blz. 426 

Hoofdstuk 16

 • Practicum 16.4 - deel 16.4.3 "Snortregels schrijven en aanvallen detecteren" blz. 493 en 494
  61. De regels worden in het configuratiebestand C:\snort\etc\snort.conf opgeslagen
  71. Commando is:
  Snort -i1 -l c:\snort\log -c c:\snort\etc\snort.conf -A console
 • Practicum 16.6 "IDS - compleet" blz. 501
  4. Ga naar http://www.ict-security-boek.nl/tools/snort-community-rules en volg daar de instructies op om de Community Rules te downloaden.
  7. Pak de Community Rules uit.
  8. Deze stap vervalt.
  9. Kopier het zojuist uitgepakte bestand community.rules naar c:\snort\rules\
  10. Bekijk het zojuist gekopieerde bestand, deze is gelijk aan de notatie van de Ping Flood regel die we eerder geschreven hadden.
  11. Herstel de originele snort.conf en open deze met Wordpad.